Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Dược phẩm Gia Nguyễn – chặng đường 5 năm phát triển

Ngày đăng: 10/11/2015

Ngày 27 tháng 10 năm 2010, Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn chính thức được thành lập. Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn, thách thức đến nay Công ty Gia Nguyễn đã trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng.
Xem chi tiết

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: