Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tuyển dụng

Gia Nguyễn Pharma không chỉ đầu tư về phương tiện sản xuất, chúng tôi còn đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên để có thể lực và trí tuệ để góp phần tạo nên các sản phẩm tuyệt vời. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí còn thiếu bên dưới:
STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 NVKH01 Nhân viên kế hoạch 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/06/2018
2 NCPT03 Nhân viên Nghiên cứu 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/06/2018
3 QDSX01 QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/06/2018
4 NVKN02 Nhân viên Kiểm nghiệm 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/06/2018
5 TPHCNS01 Trưởng phòng Hành chính nhân sự 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/05/2016
6 KT01 Nhân viên Kế toán tổng hợp 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/05/2016
7 DBCL01 Nhân viên đảm bảo chất lượng (IPC) 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/02/2016
8 CVNS01 Chuyên viên Nhân sự 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/02/2016
9 NVSX01 Nhân viên sản xuất 03 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/02/2016
10 LX01 Tuyển Nhân viên lái xe đưa đón CBNV 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 31/12/2015
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/06/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/06/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/06/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/06/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/05/2016
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/05/2016
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/02/2016
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/02/2016
Số lượng: 03
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/02/2016
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 31/12/2015
Trang 1/2

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: