Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tuyển dụng

Gia Nguyễn Pharma không chỉ đầu tư về phương tiện sản xuất, chúng tôi còn đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên để có thể lực và trí tuệ để góp phần tạo nên các sản phẩm tuyệt vời. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí còn thiếu bên dưới:
STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 THUKHO01 Thủ kho 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/10/2018
2 QDSX02 Quản đốc sản xuất 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 13/08/2018
3 NVKN03 Nhân viên Kiểm nghiệm 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/10/2018
4 NVKH02 Nhân viên kế hoạch 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/10/2018
5 NCPT04 Nhân viên Nghiên cứu 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 15/09/2018
6 CNSX01 Công nhân sản xuất 10 Toàn thời gian Bắc Ninh 13/08/2018
7 TPHCNS01 Trưởng phòng Hành chính nhân sự 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/05/2016
8 KT01 Nhân viên Kế toán tổng hợp 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/05/2016
9 DBCL01 Nhân viên đảm bảo chất lượng (IPC) 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 18/09/2018
10 CVNS01 Chuyên viên Nhân sự 01 Toàn thời gian Bắc Ninh 20/02/2016
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/10/2018
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 13/08/2018
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/10/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/10/2018
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 15/09/2018
Số lượng: 10
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 13/08/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/05/2016
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/05/2016
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 18/09/2018
Số lượng: 01
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 20/02/2016
Trang 1/2

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: