Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tuyển dụng

Gia Nguyễn Pharma không chỉ đầu tư về phương tiện sản xuất, chúng tôi còn đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên để có thể lực và trí tuệ để góp phần tạo nên các sản phẩm tuyệt vời. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí còn thiếu bên dưới:
STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 NVNC01 Nhân viên nghiên cứu (Dược phẩm) 02 Việc làm chính thức Bắc Ninh 28/02/2019
2 TDTK01 Thủ kho 02 Việc làm chính thức Bắc Ninh 28/02/2019
3 NVKN03 Nhân viên Kiểm nghiệm 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 28/02/2019
4 NVKH02 Nhân viên kế hoạch 02 Toàn thời gian Bắc Ninh 30/01/2019
5 CNSX01 Công nhân sản xuất 10 Toàn thời gian Bắc Ninh 28/02/2019
Số lượng: 02
Loại hình: Việc làm chính thức
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Số lượng: 02
Loại hình: Việc làm chính thức
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Số lượng: 02
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 30/01/2019
Số lượng: 10
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 28/02/2019

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: