Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tuyển dụng

Gia Nguyễn Pharma không chỉ đầu tư về phương tiện sản xuất, chúng tôi còn đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên để có thể lực và trí tuệ để góp phần tạo nên các sản phẩm tuyệt vời. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí còn thiếu bên dưới:
STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 NVKTCL01 Nhân viên kiểm tra chất lượng 06 Toàn thời gian Bắc Ninh 15/10/2020
2 NVDBCL01 Nhân viên đảm bảo chất lượng IPC 05 Toàn thời gian Bắc Ninh 15/10/2020
3 nvk2 Nhân viên kho 04 Toàn thời gian Bắc Ninh 15/10/2020
4 CNSX01 Công nhân sản xuất 10 Toàn thời gian Bắc Ninh 15/10/2020
Số lượng: 06
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 15/10/2020
Số lượng: 05
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 15/10/2020
Số lượng: 04
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 15/10/2020
Số lượng: 10
Loại hình: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Bắc Ninh
Ngày hết hạn: 15/10/2020

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: