Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Menu Search
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Kem bôi da Acyclovir

Số đăng kí : VD - 24489 - 16

Dạng bào chế : Dạng kem

Quy cách đóng gói : Hộp 1 tuýp x 5g, Hộp 1 tuýp x 10g

Công ty phân phối :

Công dụng
Thành phần
Đối tượng sử dụng
Cách dùng
DƯỢC LỰC HỌC:
Acyclovir là một chất tương tự nucleosid (acycloguanosin), có tác dụng chọn lọc trên tế bào nhiễm virus Herpes. Ðể có tác dụng acyclovir phải được phosphoryl hóa thành dạng có hoạt tính là acyclovir triphosphat. Ở chặng đầu, acyclovir được chuyển thành acyclovir monophosphat nhờ enzym của virus là thymidinkinase, sau đó chuyển tiếp thành acyclovir diphosphat và triphosphat bởi một số enzym khác của tế bào. Acyclovir triphosphat ức chế tổng hợp DNA của virus và sự nhân lên của virus mà không ảnh hưởng gì đến chuyển hóa của tế bào bình thường.
Tác dụng của acyclovir mạnh nhất trên virus Herpes simplex typ 1 (HSV - 1) và kém hơn ở virus Herpes simplex typ 2 (HSV - 2), virus Varicella zoster (VZV), tác dụng yếu nhất trên cytomegalovirus (CMV).
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Sự hấp thu toàn thân của acyclovir  dùng ngoài da rất thấp nên nồng độ trong máu ở dưới giới hạn có thể phát hiện. Do đó không thể xác định được các thông số dược động học về sinh khả dụng của acyclovir khi bôi ngoài da. Acyclovir bôi ngoài da không gây độc tính vì thuốc hấp thu không đáng kể vào tuần hoàn.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus Herpes simplex da bao gồm cả Herpes môi và Herpes sinh dục khởi phát và tái phát.


Công dụng
DƯỢC LỰC HỌC:
Acyclovir là một chất tương tự nucleosid (acycloguanosin), có tác dụng chọn lọc trên tế bào nhiễm virus Herpes. Ðể có tác dụng acyclovir phải được phosphoryl hóa thành dạng có hoạt tính là acyclovir triphosphat. Ở chặng đầu, acyclovir được chuyển thành acyclovir monophosphat nhờ enzym của virus là thymidinkinase, sau đó chuyển tiếp thành acyclovir diphosphat và triphosphat bởi một số enzym khác của tế bào. Acyclovir triphosphat ức chế tổng hợp DNA của virus và sự nhân lên của virus mà không ảnh hưởng gì đến chuyển hóa của tế bào bình thường.
Tác dụng của acyclovir mạnh nhất trên virus Herpes simplex typ 1 (HSV - 1) và kém hơn ở virus Herpes simplex typ 2 (HSV - 2), virus Varicella zoster (VZV), tác dụng yếu nhất trên cytomegalovirus (CMV).
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Sự hấp thu toàn thân của acyclovir  dùng ngoài da rất thấp nên nồng độ trong máu ở dưới giới hạn có thể phát hiện. Do đó không thể xác định được các thông số dược động học về sinh khả dụng của acyclovir khi bôi ngoài da. Acyclovir bôi ngoài da không gây độc tính vì thuốc hấp thu không đáng kể vào tuần hoàn.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus Herpes simplex da bao gồm cả Herpes môi và Herpes sinh dục khởi phát và tái phát.


Thành phần
Đối tượng sử dụng
Cách dùng
BỆNH HỌC LIÊN QUAN

Bản đồ chỉ dẫn ( Xem ảnh phóng lớn )

mapim_635802806789518374.jpg
 
Chúng tôi trên: